...
 
 
 

VISIE
In die PreprimÍre skool Woel en Werskaf word kleuters sinvol voorberei om as gebalanseerde volwassenes hulle roeping in Suid-Afrika na te kom.

MISSIE
In die PreprimÍre skool Woel en Werskaf:

* dien die Nasionale CAPS Kurrikulum as rigsnoer vir aktiwiteite;
* sal geen diskriminasie ten opsigte van gelowe toegelaat word nie.
* is Afrikaans die medium waardeur groepsonderrig plaasvind en Afrikaans die medium waardeur individuele kommunikasie plaasvind;
* word daarna gestreef om aan alle kleuters geborgenheid te verskaf in Ďn beskermde, veilige omgewing;
* word gestreef na hartlike samewerking tussen ouers, onderwysers en die gemeenskap;
* vind opvoedende onderrig op informele wyse plaas ooreenkomstig die vlak van die kleuter.
 

 
 

Aankomstyd vir alle groepe is vanaf 07:00 - 08:45  Ouers kan kinders vanaf (12:30 - 13:30) kom haal.

'n Onderwyseres op vroeŽ- en laatdiens sal soggens om 07:00 by die skool wees en die middae tot 13:30 of 13:45 indien nodig. Moet assblief nie u kleuter voor 07:00 soggens alleen voor die hek laat nie. Die onderwyseres op vroeŽ diens sal stiptelik om 07:00 die hek oopsluit. Die hek sluit 08:00. Wees ASB betyds. Die hek maak stiptelik om 12:30 oop. Moet asb. nie voor die tyd die klokkie druk nie.

Ons doen 'n dringende beroep op u, om u asb. by bogenoemde tye te hou, omdat dit die algemene roetine en dissipline in die skool baie vergemaklik. Kleuters moet deur hul ouers by die skool besorg en afgehaal word. Ter wille van u kleuter se veiligheid en as deel van ons noodplan, moet u ons te alle tye laat weet indien 'n ander persoon (as oorspronklik gereŽl) u kleuter by die skool kom haal. Hierdie reŽling moet verkieslik skriftelik gedoen word.

Tydens die COVID-epidemie word GEEN ouer op die terrein toegelaat nie. (U vergesel u kleuter totdat die screening afgehandel is). Normaalweg, vergesel asb. u kleuter tot by sy/haar klassie en oorhandig die kleuter aan klas- onderwyseres. Sodoende kan u dan ook enige probleempie in belang van u kind, bv. siekte; 'n pappa wat as gevolg van werksomstandighede weg is; 'n slegte nag ens. met u kind se klasonderwyseres bespreek. Dit stel die klasonderwyseres in staat om "abnormale gedrag" te verstaan en ekstra aan- dag aan 'n ontwrigte kleuter te kan gee. (Sien wenke agterop om afskeid te vergemaklik).

VERTREKTYE

U kleuter moet deur 'n volwasse persoon gehaal word. Kleuters sal nie saam met boeties of sussies kan huis toe gaan nie - en beslis ook nie met fietse, indien nie onder volwasse toesig nie. Die hek word stiptelik 12:30 oopgemaak. Moet asb. nie vroeŽr kom nie, dit is storietyd en die klassie word ontwrig indien u vroeŽr kom.

 

 
     

   
     
     
     
 
     
 
     
       
 
 

(a) NASORGSENTRUM en VAKANSIEPROGRAM:

 

Ons skool beskik ook oor 'n Nasorgsentrum wat namiddae en vakansies deur bekwame personeel behartig word slegs vir Woelie kleuters. Ouers is ook welkom om per geleentheid van diť diens gebruik te maak. Vir meer besonderhede skakel mev. Chrisane Pruis

 
   

(b) TROMPOPPIES:

Slegs Gr.R dogtertjies kan hieraan deelneem. Dit word deur Ďn personeellid van die skool aangebied. Meer besonderhede word later aan die betrokke ouers uitgestuur.

 
   

(c) KINDERKINETIKA:

Eenmaal per week bied M-graad PUK studente bewegingsaktiwiteite by die skool aan tydens vertrektyd. Vir meer inligting skakel asb vir Barry Gerber by 072 581 9629

 
 

(d) REKENAARKLASSE: Stimulus Maksima.

Skakel vir Letitia Els by 082 377 7728 vir meer inligting.

 
 

(e) KIDDI BEAT:

Kiddi Beat musieklessies in klein groepsverband word eenmaal per week tydens vertrektyd aangebied. Vir meer inligting kontak Grethe Uren by 084 513 5098

 
   

(f) SPRAAKTERAPIE:

Elke Woensdagoggend tydens oggendure, besoek 'n spraakterapeut ons skool om kleuters met taaluitbreiding en ouditiewe persepsie ens. te help. Skakel mev. Marianna Geel by 082 825 5651 vir meer inligting.

 
   

(g) ARBEIDSTERAPIE:

'n Arbeidsterapeut besoek ons skool weekliks op Dinsdae. Gesels gerus met u kleuter se klasonderwyseres hieroor, of skakel Riana van Romburg by 018-2933887 of 082 855 5535

 
 

(h) RITMIESE GIMNASTIEK:

Ritmiese gimnastiek word weekliks tydens vertrektye aangebied. Vir meer inligting kontak Ninette Thiart by 072 409 6779

 

(i) Hokkie:

Hokkie word weekliks aangebied deur Natalie Steynberg. Kontak haar by
071 671 7238 vir meer inligting
 

 
 

(j) Huppelvoetjies - Dans: (CAT)

Dansklassie word weekliks aangebied deur Carťne Groenewald. Kontak haar by 082 496 8419 vir meer inligting

 
 

(k) Krieket

Krieket afrigting word weekliks tydens vertrektye vir ons seuntjies aangebied deur Baillie Krieket. Vir meer inligting skakel Mnr. Jaco Vermaak by 067 415 7996

 

 
 

(l) Ruggakids

Ruggakids word weekliks aangebie deur Mnr. Neels Brits. Skakel hom by 072 986 8402 vir verdere inligting
 

 

 
 
 
 

 

 

Tuisblad | Die skool | Nuus | Galery | Kontak Ons

 

 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]